Эрчим хүчний аюулгүй байдал ба нүүрстөрөгчийн ялгаруулалт

Хүлэмжийн хийг тэг түвшинд хүргэх (Net-zero 2050) дэд зорилтын хүрээнд чулуужсан түлшнээс хамааралтай байдлаа зогсоох,эрчим хүчний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, тогтвортой байлгах хамгийн сайн арга бол эрчим хүчний хангамжийн олон талт байдал, уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэх явдал юм. Үүний нэг нь цөмийн эрчим хүч бөгөөд хүлэмжийн хийн ялгаралт бага, эрчим хүчний аюулгүй байдлыгхангах олон шинж чанартай.

...

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй