Цөмийн энергийн комиссын гишүүд

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр баталж, тус хуулийн дагалдах хуулиар Цөмийн энергийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсгийн “Ерөнхий сайд” гэснийг “шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн” гэж өөрчилсөн. Тухайн өөрчлөлт нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болж, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан мөн өдрөөс Цөмийн энергийн комиссын даргаар ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 24 дүгээр тогтоолоор “Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” Засгийн газрын 2017 оны 27 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт “Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн”-ийг өөрчлөн баталсан. Цөмийн энергийн комиссын даргаар Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд гэж, гишүүдэд Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нарыг, Шинжлэх ухааны академийн Ерөнхийлөгчийг тус тус шинээр нэмж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн газрын Ахлах референт гэж байсныг тус газрын дарга гэж өөрчилсөн.

2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн Цөмийн энергийн комисс нь 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй