Олон улсын гэрээ конвенци

Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ /EN/
Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх гэрээтэй холбогдсон баталгааг хэрэглэх тухай хэлэлцээр /EN/
Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай Гэрээтэй холбогдуулан баталгаа хэрэглэх тухай Монгол Улс, Олон улсын атомын энергийн агентлагийн хооронд байгуулсан Хэлэлцээрт оруулсан нэмэлт Протокол /EN/
Цөмийн ослын талаар шуурхай мэдээлэх тухай конвенц /EN/
Цөмийн осол гарсан буюу цацрагийн аюулгүй байдал бий болсон тохиолдолд тусламж үзүүлэх тухай конвенц /EN/
Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенц /MN/
Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенц /EN/

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй