Видео мэдээ

Видео мэдээ

Цөмийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилготой конвенциудад нэгдэн орно

Цөмийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилготой конвенциудад нэгдэн орно

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Цөмийн шинжлэх ухаан хорт хавдартай өвчтөнүүдэд туслах 5 арга зам

1. Бие махбодийн дотор талыг хархад Эмнэлгийн дүрслэлийн  технологийг ашигладаг.

Рентген ба компьютерт томографийн шинжилгээнд биеийн доторх дүрслэлийг үүсгэхэд бага тунгийн цацраг ашигладаг. Эдгээр зургийг эмч нар хорт хавдрыг оношлоход ашиглах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн зорилго

2050 он гэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн зорилтыг биелүүлэхийн тулд цахилгаан эрчим хүчний 90% -ийг бага нүүрстөрөгчийн эх үүсвэрээр үйлдвэрлэх шаардлагатай болно. Цөмийн технологи бидэнд энэ зорилтыг биелүүлэхэд хэрхэн туслах вэ?

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Монгол улс дах цөмийн хаягдал тайлбар бичлэг

Монгол Улс цөмийн хаягдлыг нутаг дэвсгэртээ булшлахгүй байх эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

Монгол Улс цөмийн хаягдлыг нутаг дэвсгэртээ булшлахгүй байх эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

Монгол Улс цөмийн хаягдлыг нутаг дэвсгэртээ булшлахгүй байх эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Нүүрс хүчлийн хийн ялгаруулалтыг хэрхэн тэг болгох вэ?

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь эрчим хүчний сорилт юм

Дэлгэрэнгүй →

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй