Human Resource Report

Human Resource Report

Цацраг илрүүлэгч портал монитортой ажиллах операторын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн Газар, АНУ-ын Засгийн Газрын хооронд хэрэгжүүлж байгаа “Монгол Улсад цөмийн зэвсэг, цөмийн материалын экспорт, импортын хяналтыг хэрэгжүүлэх, техникийн чадавхийг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд

Дэлгэрэнгүй →