Latest News

Publications and reports

BWRX-300 бага чадлын модуляр реакторын хөгжүүлэлтэд Их Британи улс санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ.

Их Британи улсад BWRX-300 бага чадлын модуляр реакторын хөгжүүлэлтэд дэмжлэг болгож, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) компанид 33.6 сая фунт стерлинг буюу 42.7 сая ам.долларын тэтгэлэг олгожээ.

More →
Publications and reports

БНХАУ-ын шинэ станцын бэлтгэл ажил эхлэв.

Хятадын Үндэсний цөмийн корпорац (CNNC) Жэжян мужийн Нинбо хотод Жинкюмэнь цөмийн эрчим хүчний станц (ЦЭХС)-ын эхний ээлжийн барилгын ажлыг эхлүүлэх шав тавих ёслол боллоо.

More →
Publications and reports

Их Британи Улс Westinghouse компанийн АР300-д лицензийн зөвшөөрөл олгох үйл явцыг эхлүүлэв.

Тус компани AP300 бага чадлын модуляр реакторын ерөнхий дизайны үнэлгээнд орох хүсэлтээ Их Британийн Эрчим хүчний аюулгүй байдал, хүлэмжийн хийн ялгарлыг арилгах асуудал эрхэлсэн яаманд албан ёсоор хүргүүлжээ.

More →
Learning and Tools

MAED ПРОГРАММААР ТООЦООЛСОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ӨСӨЛТ

Улс орнууд эрчим хүчнийхээ асуудлыг шинжлэх ухаан технологийн хөгжлийн түвшин, эдийн засгийн чадавх, багтаамж, газар нутгийн байршил, байгалийн баялаг, хүн амын тоо зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамааран өөр өөрийн онцлогтойгоор шийдэж ирсэн байна.

More →

Nuclear Energy Commission

Our goal is to transform Mongolia from a global technology consumer to a creative country, to introduce the progress of nuclear science in all socio-economic sectors, to train specialized human resources, and to bring nuclear safety and radiation protection up to international standards and requirements. close cooperation with organizations, governmental and non-governmental organizations, scientists and researchers.