ЦШНИ-ийн олон улсын хамтын ажиллагааны тухай

ЦШНИ-ийн 18 гишүүн-улс байдаг:

Армен, Азербайжан, Беларусь, Болгар, Куба, Чех, Гүрж, Казахстан, БНАСАУ, Молдав, Монгол, Польш, Румын, ОХУ, Словак, Украин, Узбекстан, Вьетнам. Мөн засгийн газрын түвшинд байгуулсан хоёр талт хэлэлцээрийн дагуу хамтран ажилладаг холбоот гишүүн (associated member) Египет, Герман, Унгар, Итали, Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс, Серби 6 улс байдаг.

ЦШНИ-ийн олон улсын хамтын ажиллагаа гишүүн улсуудаараа хязгаарлагдахгүй маш өргөн. Тус институт дэлхийн 74 орны 1000 гаран шинжлэх ухааны төвүүд, их дээд сургуулиудтай хамтран ажилладаг. Зөвхөн Орост 170 гаруй судалгааны төвүүд, их дээд сургуулиуд, 55 хотын үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран хамтын ажиллагаа явуулдаг. Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн (ТУХН) 10 орны 260 гаруй шинжлэх ухааны төвүүд, их дээд сургуулиуд, үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгжүүд ЦШНИ-ийн шинжлэх ухааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцдог.

ЦШНИ нь Европын хэд хэдэн шинжлэх ухааны байгууллагад ажиглагчийн статустай бөгөөд ялангуяа Европын Судалгааны дэд бүтцийн стратегийн форум (ESFRI)-ын физик, инженерийн шинжлэх ухааны стратегийн ажлын хэсэгт багтдаг. Түүнчлэн Астробөөмийн физикийн европын консорциум (APPEC)-ын гишүүн юм. 2014 онд Европын цөмийн судалгааны байгууллага (CERN)-тай харилцан ажиглагчийн статустай болох шийдвэр гаргасан байдаг. Саяхнаас ЦШНИ Европын цөмийн физикийн хамтын ажиллагааны хороо (NuPECC)-нд өөрийн төлөөлөгчтэй болсон.

 Мөн тус институт нь Олон улсын атомын энергийн агентлаг (IAEA), Нэгдсэн үндэстний боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага (UNESCO), Европын физикийн нийгэмлэг болон Триест дахь Олон улсын онолын физикийн төв (ICPT)-тэй нягт холбоотой ажиллаж байна.

ЦШНИ-ийн эрдэмтэд жилд 3000 орчим 1500 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийг олон улсын сэтгүүл, зохион байгуулах хороодын редакцуудад явуулдаг. Жил бүр түнш байгууллагуудын мянга гаруй эрдэмтэд Дубнад зочилж, судалгаа шинжилгээ явуулдаг бөгөөд Институт нь олон улсын хэмжээнд шинжлэх ухаан-техникийн хамтын ажиллагааны харилцан ашигтай асар их туршлагыг хуримтлуулсаар байна.

http://www.jinr.ru/about-en/