Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Сургалт

“Цөмийн болон цацрагийн ослын бэлэн байдал” сэдэвт дагалдах сургалт зохион байгуулагдана.

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Японы атомын энергийн агентлагтай  хамтран “Цөмийн болон цацрагийн ослын бэлэн байдал” сэдэвт дагалдах сургалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах гэж байна.

Сургалтад Япон Улсын Атомын энергийн агентлагийн Хүний нөөцийг хөгжүүлэх төвийн сургагч багш нар Цацрагийн тухай үндсэн ойлголт, Цацрагийн биологийн үйлчлэл, Цацрагийн ослын үеийн ажиллагчдын хамгаалалт, Цацрагийн хамгаалалтын хувцас хэрэгсэл, Цацрагийн ослын үед гадаад орчны цацрагийн хяналт шинжилгээ хийхэд EyeAct программыг ашиглан хялбар тооцоолох арга, Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний талаар ОУАЭА-аас гаргасан зөвлөмж, заавар зэрэг сэдэвээр хичээл заана.

Мөн цацрагийн бохирдлыг тодорхойлох хэмжилт хийх, ариутгал цэвэрлэгээ, гадаад орчны дээж авах дадлага ажил, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээ, холбогдох байгууллагуудын үүрэг оролцооны талаар дасгал ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

Энэхүү сургалт нь цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, цацрагийн ослын үед авах хариу арга хэмжээг төлөвлөх, бэлэн байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтойгоос гадна Япон Улсын Атомын энергийн агентлагаас жил бүр зохион байгуулдаг “Сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр”-т хамрагдсан мэргэжилтэн өөрийн олж авсан мэдлэгээ бусдад түгээх, салбарын хүний нөөцийг бэлтгэхэд чухал ач холбогдолтой юм.