Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Цацрагийн хамгаалалтын багаж, тоног төхөөрөмж]–ийг нийлүүлэх тендер ирүүлэхийг урьж байна. (2020-05-21 04:00:00)

"Эзэнгүй үүсгүүрийг илрүүлэх хөтөлбөр” сэдэвт хэлэлцүүлэг семинар зохион байгуулж байна

ЦЭК-ын Ажлын алба, Европын Комисстой хамтран 8 зорилт бүхий MN3.01/12 “Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй ажиллагаа, цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны эрх зүйн орчинг бэхжүүлэх” сэдэвт төслийг энэ оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ.

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба уг төслийн 4 дүгээр даалгаварт ажлын хүрээнд 05 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд "Эзэнгүй үүсгүүрийг илрүүлэх хөтөлбөр” сэдэвт хэлэлцүүлэг семинар зохион байгуулж байна.

Семинараар Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын шинжээч нар эзэнгүй үүсгүүрийг эрэх, хайх, илрүүлэх, аюулгүй болгох чиглэлээр холбогдох олон улсын эрх зүйн баримт бичиг, туршлагаас танилцуулан холбогдох төрийн байгууллагуудын төлөөлөл хооронд Монгол Улсад ашиглагдаж буй цацрагийн үүсгүүрт тавигдах хяналтын хууль эрх зүйн орчин болон бусад сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг явуулж туршлага солилцон эзэнгүй үүсгүүрийг илрүүлэх хөтөлбөрийг урьдчилсан байдлаар боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байна.

Энэхүү хэлэлцүүлэг семинарт цацрагийн үүсгүүр хэрэглэгч аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцож байгаараа онцлог болж байна.