Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Мэдээ

ЦЭК-ын Ажлын алба, АНУ-ын Эрчим хүчний яам, Сандиагийн Үндэсний Лаборатори хамтран сургалт зохион байгуулна

ЦЭК-ын Ажлын алба, АНУ-ын  Эрчим хүчний яам, Сандиагийн Үндэсний Лаборатори хамтран сургалт зохион байгуулна

                                     

Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах, биет хамгаалалтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд Монгол Улсын Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, АНУ-ын Эрчим хүчний яам, Сандиагийн үндэсний лаборатори хамтран “Цацраг идэвхт үүсгүүрийн аюулгүй байдлын менежемент, биет хамгаалалт” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-27-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах гэж байна.

Тус сургалтад Монгол Улсын холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчид оролцож цацраг идэвхт үүсгүүрийн аюулгүй байдлын менежемент, биет хамгаалалт, аюулгүй байдлын соёл болон олон улсын тэргүүний туршлагын талаар мэдлэг олж авна.