Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Химийн офицеруудад цөмийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалт аюулгүй ажиллагааны сургалт зохион байгууллаа

 

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас Зэвсэгт хүчний хуурай замын цэргийн командлалын 2016-2017 оны цэргийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Зэвсэгт хүчин, Онцгой байдлын байгууллагуудын химийн мэргэжлийн офицеруудад цөмийн аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, цацрагийн хамгаалалтын холбогдолтой дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангах, цацрагийн үүсгүүр ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааны үед ажиллагчдын болон цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах, цацрагийн болзошгүй осол, зөрчлөөс сэргийлэх зэрэг сэдвээр хичээл зааж цацрагийн үүсгүүрийг эрэн хайх, илрүүлэх, аюулгүй болгох дасгал сургуулилтыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургалт,  дасгал сургуулилтад Зэвсэгт хүчин, Онцгой байдлын байгууллагуудын нийт 75 химийн мэргэжлийн офицерууд хамрагдлаа.