Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудын Физикийн багш нарт Цөмийн технологийн хэрэглээ, цацрагийн аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл хүргэлээ

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудын Физикийн багш нарт Цөмийн технологийн хэрэглээ, цацрагийн аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл хүргэлээ

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институттэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт” сэдэвт семинарын хүрээнд Нийслэлийн физикийн багш нарт 2016 оны 11 дүгээр сарын 08-09-ний өдрүүдэд цөмийн технологийн хэрэглээ, дэлхийн чиг хандлага, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын талаар танилцуулга хичээл зааж, бодит мэдээллийг өглөө. Тус сургалтад нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 140 гаруй физикийн багш нар хамрагдсан байна.

Сургалтаар цөмийн технологийн энхийн хэрэглээ, цөмийн эрчим хүчний өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, геологи, уул уурхай, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, эрүүл мэндийн салбар дахь цөмийн технологийн хэрэглээ, ураны нөөц, хэрэглээ, ашиглалт олборлолт, Монгол Улсын цөмийн энергийн салбарын хууль, дүрэм, стандарт, ОУАЭА-н техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсад хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүн, түүнчлэн цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж буй талаар танилцуулав. 

Мөн цацраг хэмжигч багаж төхөөрөмжийг ашиглан цацрагийн тунг хэмжих, цацрагийн хамгаалалтын хувцас хэрэгслийг хэрэглэх талаар дасгал ажил хийлээ.