Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

МУИС-ийн “Байгаль Эх” лицей сургуулийн ахлах ангийн сурагч нарт сургалт зохион байгууллаа

МУИС-ийн “Байгаль Эх” лицей сургуулийн ахлах ангийн сурагч нарт сургалт зохион байгууллаа

МУИС-ийн “Байгаль Эх” лицей сургуулийн физикийн багш нараас тавьсан хүсэлтийн дагуу тус сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Цөмийн технологийн хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр зохион байгуулж, тус сургуулийн 11-12 дугаар ангийн 3 бүлгийн физикийн сонгоны нийт 21 сурагч хамрагдлаа.

Сургалтаар цөмийн технологийн хэрэглээ, дэлхий чиг хандлага, Монгол Улсын эрүүл мэнд, хүнс хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, уул уурхай, судалгаа, шинжилгээний салбар дахь цөмийн технологийн хэрэглээний талаар хичээл зааж, цөмийн технологи, цөмийн физикчийн мэргэжлийг сонгосон тохиолдолд Монгол Улсад ямар байгууллага, аж ахуй нэгжид ажиллаж болох, мэдлэг боловсролоо хэрхэн гадаад оронд дээшлүүлэх, хэрхэн мэргэшсэн боловсон хүчин болох боломж байгаа талаар танилцуулсан нь сургалтад хамрагдсан сурагчдын сонирхлыг ихээхэн татаж байлаа.