Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Олон улсын атомын энергийн агентлагаас Монгол Улсын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдалд үнэлгээ хийж байна

Олон улсын атомын энергийн агентлагаас Монгол Улсын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдалд үнэлгээ хийж байна

Монгол Улсын цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын тогтолцоо, дэд бүтэц, техникийн чадавх, хилийн боомтын цөмийн болон цацраг идэвхт материалын хууль бус хөдөлгөөнийг илрүүлэх тоног, төхөөрөмжид үнэлгээ хийх, шаардлагатай техникийн шинэчлэлийг хийхэд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх болон холбогдох сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж нарийвчилсан үнэлгээг хийж зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-ийн ажлын хэсгийн уулзалт 2016 оны 06 дугаар сарын 13-17-ны өдрүүдэд Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд зохион байгуулагдаж байна.

Дээрх уулзалтад Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Гааль, татварын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын холбогдох албан хаагчид оролцож байна.

Уулзалтын ажлын хэсгийн дүнд Олон улсын атомын энергийн агентлагаас цөмийн болон цацраг идэвхт материалын хууль бус хөдөлгөөнийг илрүүлэхэд зөвлөмж ирүүлэх юм.