Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд

УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд

“Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай” 1994 оны конвенцид нэгдэн орох тухай, “Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай” 1997 оны нэгдсэн конвенцид нэгдэн орох тухай, “Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай” 1980 оны конвенцийн 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай, “Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протокол”-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлалтай танилцана уу

1. Цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцид нэгдэн орох тухай

2. Ашигласэн түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенцид нэгдэн орох тухай

3. Цөмийн материалыг биечлэн хамгааалах тухай 1980 оны конвенцийн 2005 оны нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай

4. Бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчлэсэн протоколыг соёрхон батлах тухай