Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Тамгын газарт дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2019-11-01 07:59:00)

Видео мэдээ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт цөмийн хог хаягдал булшлахгүй