Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Тамгын газарт дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2019-11-01 07:59:00)

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЦЭК-ын Ажлын албаны шагнал олгох журам

Цөмийн Энергийн Комиссын Ажлын албаны шагнал олгох журам