Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Сургалт

Сургалт, Сурталчилгаа

Хөвсгөл, Дархан уул, Сэлэнгэ аймгуудын эмнэлгийн байгууллагуудад Цөмийн энергийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийх явцад эмнэлгийн байгууллагуудын цацрагийн хамгаалалтын дэд бүтцийг сайжруулах, Цөмийн энергийн тухай хууль, Монгол улсад энэ салбарт мөрдөгдөж буй цацрагийн холбогдолтой дүрэм журам, стандартыг сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгууллаа.
 
Энэхүү ажлын хүрээнд нийт 6 эмнэлгийн 112 эмч, ажилтнуудад цацрагийн биологийн үйлчлэл, хор нөлөө, рентген оношлогооны үед цацрагаас хүн ам, цацрагтай ажиллагчид болон өвчтөн үйлчлүүлэгчдийг хамгаалах арга, рентген оношлогооны үеийн цацрагийн хамгаалалтыг сайжруулах, Цөмийн энергийн тухай Монгол улсын хууль, энэ салбарт мөрдөгдөж буй бусад хууль, дүрэм, журам, стандарт, олон улсын зөвлөмжүүдийн талаар нийт 9 цагийн багц хичээл зааж, зохих мэдлэг олгосон байна.