Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Армен Улс шинэ цөмийн эрчим хүчний станц барих бодлоос татгалзахгүй байна

Армен Улс шинэ цөмийн эрчим хүчний станц барих бодлоос татгалзахгүй байна

Армен Улсын Эрчим хүч, байгалийн нөөцийн яамны сайд тус улсад шинэ цөмийн эрчим хүчний станц барих бодлогоо орхихгүй, цөмийн эрчим хүчний станц барих талаар хэдэн жилийн өмнө зарласан. Энэ бодлого өнөөдөр ч гэсэн хэвээрээ, цөмийн эрчим хүчнээс өөр сонголт байхгүй, зүгээр л сүүлийн үед янз бүрийн асуудлаас болоод удааширсан хэмээн мэдэгдсэн байна. “Цөмийн эрчим хүч хамгийн үр өгөөжтэй, чанартай, найдвартай, хямд эрчим хүчний эх үүсвэр хэвээр байгаа тул Армен Улс түүнээс татгалзах бодолгүй байна" хэмээн яамнаас нь баталжээ.