Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Монгол-Францын хамтарсан хурал болно

Монгол-Францын хамтарсан хурал болно

Монгол-Францын хамтарсан цөмийн энергийн салбарын 2 дугаар хурал “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөмийн технологи”сэдвийн дор Улаанбаатар хотноо энэ оны 12 дугаар сард болно.

Хурлыг Монгол Улсын Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба болон БНФУ-ын Атомын болон сэргээгдэх эрчим хүчний комиссариат хамтран зохион байгуулах бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой сэдвээр Монгол, Францын холбогдох судалгаа шинжилгээний байгууллагууд илтгэл тавьж хэлэлцүүлнэ.

Монгол-Францын хамтарсан цөмийн энергийн салбарын анхдугаар хурал 2014 онд Улаанбаатар хотноо “Цөмийн эрчим хүч”сэдвийн дор зохион байгуулагдаж байсан.