Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

Британийн геологийн цацраг идэвхт хаягдлын агуулах 200-1000 метрийн гүнд байрлах болно

Британийн геологийн цацраг идэвхт хаягдлын агуулах 200-1000 метрийн гүнд байрлах болно

Их Британид өндөр идэвхтэй хаягдал /ӨИХ/ байнга хадгалах байгууламж нь газрын доор 200 - 1000 метрийн гүнд хөндийнүүдээс бүрдсэн цогцолбор байх болно.

Энэ  мэдээллийг цацраг идэвхт хаягдалын геологийн булшлах асуудлыг шийдвэрлэх Британийн RWM байгууллагаас өгсөн юм.

Хадгалах газрын гадаргуу дээр 1 км2 талбайд ӨИХ түр хадгалалт зохион байгуулна. Улс орны өнцөг булан бүрээс хаягдлыг төмөр замаар талбай руу хүргэж, тэднийг газар доорх хөндийнүүдэд байрлуулах эцсийн мөч хүртэл хадгалагдах болно.

RWM нь барьж байгуулах зардлыг 4 тэрбум паунд, 150 жилийн турш харгалзах үйл ажиллагааны нийт зардал 12 тэрбум фунт гэж тооцож байна.

Газар доорх хөндийнүүдийг дүүргэсний дараа тэд "ойрын хэдэн мянган жил"

хүртнл битүүмжилсэн байна.

Байнгын хадгалах газраар Камбрия мужийн талбайг сонгосон байсан. Гэсэн хэдий ч 2013 оны нэгдүгээр сард мужийн захиргаа эдгээр төлөвлөгөөг орхисон тул британийн цөмийн мэргэжилтнүүдийг  шинэ нэр дэвшигч талбайг хайж эхлэхэд хүргэсэн байна.

Цацраг идэвхт хаягдлыг байнга хадгалах геологийн тааламжтай газар Их Британид 30% орчим газар тохирох юм.