Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

ОУАЭА, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014 оны тайланг хэлэлцжээ

ОУАЭА, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014 оны тайланг хэлэлцжээ

ОУАЭА-ийн Дарга нарын зөвлөлийн хуралдаан энэ оны зургадугаар сард хуралдаж, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014  оны тайланг хэлэлцэж дүгнэсэн байна.

2014 онд Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг (ОУАЭА)нь цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны 181 гэрээний дагуу 1267 цөмийн төхөөрөмжүүдэд хяналт хийгдсэн байна. Мөн агентлагийн  цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны байцаагчид 2732 хяналт шалгалтыг явуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 7,5 хувь өсөлттэй байна.

2014 онд Энэтхэг, Сэйнт Киттс ба Невист зэрэг улс “Нэмэлт протокол”-д нэгдэн орсон нь онцлох чухал үйл явдал болсон байна. Ингэснээр “Нэмэлт протокол”-д нэгдсэн орсон орны тоо 124-д хүрсэн байна.

Ойролцоогоор 1,000,000 гаруй цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны тайлантай танилцаж, 2,700-аад хяналт шалгалт хийжээ. 

эх сурвалж: https://www.iaea.org/newscenter/news/safeguards-implementation-report-2014-presented-board-governors