Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

“Техникийн хамтын ажиллагааны төсөл, төслийн загвар боловсруулах логик тогтолцооны арга” сэдэвт үндэсний сургалт амжилттай явагдаж байна.

“Техникийн хамтын ажиллагааны төсөл, төслийн загвар боловсруулах логик тогтолцооны арга” сэдэвт үндэсний сургалт амжилттай явагдаж байна.

Цөмийн Энергийн Комиссын Ажлын албанаас Олон улсын атомын энергийн агентлагтай хамтран “Техникийн хамтын ажиллагааны төсөл, төслийн загвар боловсруулах логик тогтолцооны арга” сэдэвт үндэсний сургалтыг 2015 оны 7 дугаар сарын 6-наас 10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байна.

 Сургалтад ОУАЭА-ийн Техникийн хамтын ажиллагааны газрын мэргэжилтэн Франсис Гзавие Кампбел илтгэл тавьж, Цөмийн судалгааны төв, Хавдар судлалын үндэсний төв, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн, Геологийн төв лаборатори, Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори, Уул уурхайн яам, Физик технологийн хүрээлэн,Үндэсний лавлагаа лаборатори, Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн зэрэг 13 байгууллагын нийт 24 мэргэжилтэн хамрагдаж байна.