Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Үндэсний стандартууд

Тулгуур эрхтэн ба нүдний хувийн термолюминесценци дозиметр.MNS ISO 12794 :2002