Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

Сэндайг дахин ажиллуулах асуудал хяналтын байгуулагын гарт байна

Сэндайг дахин ажиллуулах асуудал хяналтын байгуулагын гарт байна

Кюшү цахилгаан эрчим хүчний компани Сэндай 1-2 дугаар блокуудыг дахин ажиллуулахад шаардлагатай бүх бичиг баримтуудыг бүрдүүлсэн тул одоо эцсийн шийдвэр Цөмийн хяналтын байгууллагын /ЦХБ/ гарт байна.
 
Цөмийн хяналтын байгууллага 2011 оны 3 дугаар сард Фукушима Даичид болсон ослын дараа Цөмийн эрчим хүчний аюулгүй байдлын шаардлагыг нэмэгдүүлж шинэчилсэн журам баталсан. Эрчим хүчний компаниуд цөмийн эрчим хүчний станцуудыг ойрын хугацаанд дахин ажиллуулж эхлэхээр 10-аад хүсэлт гаргахаар хүлээгдэж байгаагаас, Сэндай станц Кагошима мужийн захиргааны дэмжлэгийг авсан тул анхдагч болж байгаа юм.
 
Шинэ журамд нийцүүлж Кюшүгийн техникийн хөтөлбөрийг ЦХБ 09 дүгээр сарын 10 ны өдөр баталсны дагуу станц дээр инженерийн өөрчлөлт хийгдсэн. Станцын 1 болон 2 дах блокуудын өөрчлөлт хийгдсэн тайланг 10 дугаар сард өгсөн байна. ЦХБ –аас хөтөлбөрийн дагуу хийгдсэн өөрчлөлтүүдийг шалгаж үзсэний дараа Сэндай станцын ашиглалтыг дахин сэргээх боломжтой эсэхийг шийдэх юм.
 
Японы Засгийн газар Цөмийн эрчим хүчний станцыг дахин ажиллуулж эхлүүлэх талаар эцсийн шийдвэрийг гаргах юм.