Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Видео мэдээ

Эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой өсгөх хамгийн гол хүчин зүйл бол эрчим хүч