Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Монгол Улс цөмийн технологи ашиглан сүүлийн 30 жилд 4 шинэ сорт гаргаж авчээ