Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Монгол улс, Европын холбоо хоорондын үндэсний төсөл хэрэгжиж эхэллээ

Монгол улс, Европын холбоо хоорондын үндэсний төсөл хэрэгжиж эхэллээ

Монгол улс, Европын Холбоо хоорондын түншлэл болон хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд “Ураны олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой хяналтын эрхзүйн орчныг бэхжүүлэх” сэдэвт 1 сая еврогийн өртөг бүхий үндэсний төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Энэхүү төсөл нь ураны хайгуул, олборлолтын үед хяналтын эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хүний нөөц бэлтгэхэд гол зорилго тавин ажиллах юм. Ингэснээр олон улсын стандарт, норм дүрэм журамд нийцсэн ураны хайгуул, олборлолттой холбоотой эрхзүйн баримт бичгийг боловсронгуй болгож, хяналтын тогтолцоог сайжруулах зэрэг олон талын ач холбогдолтой.