Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

“Хүрээлэн буй орчны цацрагийн хяналт” сэдэвт сургалт болж байна

“Хүрээлэн буй орчны цацрагийн хяналт” сэдэвт сургалт болж байна

Өнөөдөр Цөмийн энергийн газар, Япон улсын эдийн засаг, худалдаа, үйлдвэрийн яамны Байгалийн баялаг эрчим хүчний агентлаг хооронд цөмийн энергийн болон ураны нөөцийн салбарт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тухай хамтын ажиллагааны хүрээнд “Хүрээлэн буй орчны цацрагийн хяналт” сэдэвт сургагч багш бэлтгэх сургалт Улаанбаатар хотноо эхэлж байна.

Манай улсын хувьд чадварлаг хүний нөөц бэлтгэх нь нэн тэргүүний асуудал билээ. Энэ ч утгаараа манай агентлаг энэ салбарын тэргүүлэгч улсын нэг Япон улстай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлж хүний нөөцийг бэлтгэх, сургалт, судалгааг хөгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажилласаар байна.

Энэхүү сургалтын зорилго нь “Сургагч багш бэлтгэх сургалт”-д хамрагдсан судлаач, багш, мэргэжилтнүүд өөрийн олж авсан мэдлэгээ бусдад түгээх боломж олгож байгаагаас гадна салбарын хүний нөөц бэлтгэх суурь бэлтгэл ажил болж байгаагаараа онцлогтой.

Энэ удаагийн сургалтаар цөмийн технологийн нийгэмд оруулах хувь нэмэр, гадаад орчны цацрагийн хяналт, технологи ашиглаж цацрагийн хэмжилт, тооцоо хийх, цацраг идэвхит бодисын хог хаягдал  болон манай улсад цацрагийн эрсдэлээс сэргийлэх, байгаль орчин, хүн амыг хамгаалах хяналтын систем зэрэг өргөн хүрээний мэдлэгийг олж авах юм.

Дашрамд дурдахад энэ төрлийн сургалт анх удаагаа манай улсад зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд одоогоор хоёр мэргэжилтан энэ чиглэлээр Япон улсад суралцсан байна.