Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Видео мэдээ

Цацрагийн үүсгүүрийг улсын хилээр орж ирээд, ашиглалтаас гарах хүртэл Цөмийн энергийн газар хяналт тавьдаг