Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Асуулт хариулт

Санал, сэтгэгдэлээ илэрхийлсэн таньд талархаж байна. Ураны олборлолт, боловсруулалтын талаар тантай санал, сэтгэгдэлээ хуваалцаж, мэдээлэл өгөхөд бэлэн байна. Уран олборлох нь бусад төрлийн ашигт малтмал олборлох үндсэн технологитой ижил. Гагцхүү цацраг идэвхт шинж чанартай гэдэг утгаараа цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, стандартыг өндөр түвшинд мөрддөг онцлогтой байдаг. Уран олборлолт, боловсруулалтын үйлдвэрлэлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, цацрагийн хамгаалалтыг нарийн чанд мөрдөж ажилласан тохиолдолд хүн болоод байгаль орчинг цацрагийн эрсдэлээс сэргийлж чадна.

2013/01/26