Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын семинар боллоо

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын семинар боллоо

Цөмийн энергийн газрын хүсэлтээр "Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал, цөмийн хамгаалалт, цөмийн хариуцлагын талаар баримталж буй бодлого, эдгээрийн ач холбогдолыг онцлох нь" сэдэвт семинарыг Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-ийн Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд Улаанбаатар хотноо энэ сарын 24-26 хооронд зохион байгууллаа.
 
Уг семинарт Монгол Улсын Их хурлын аюулгүй байдал, Гадаад бодлогын байнгын хороо, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Гадаад харилцааны яам, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Стратегийн судалгааны хүрээлэн зэрэг холбогдох төрийн байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон байна.
 
Өнөөгийн байдлаар Монгол Улс нь "Цөмийн ослыг шуурхай мэдээлэх тухай конвенци", "Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай олон улсын конвенци", "Цөмийн осол гарсан буюу цацрагийн аюултай байдал бий болсон тохиолдолд тусламж үзүүлэх тухай конвенци", "Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ", "Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдсон баталгааг хэрэглэх тухай хэлэлцээр", "Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдуулан баталгаа хэрэглэх тухай Монгол Улс, ОУАЭА хооронд байгуулсан Хэлэлцээрийн нэмэлт протокол" зэрэгт тус тус нэгдэн орж олон улсын өмнө тодорхой үүрэг хариуцлага хүлээсэн байгаа юм.
 
Цаашид манай улсын хувьд цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах, хүн ам, нийгэм, байгаль орчныг ионжуулагч цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалахад холбогдох хууль эрх зүйн орчныг улам бэхжүүлэх, хөрш орнуудын баримталж буй бодлого, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг сайтар судлах, цөмийн материалын биет хамгаалалт, цөмийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм.
 
Гадаад харилцаа олон нийттэй харилцах хэлтэс