Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Бидний тухай

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг

Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн энергийг энхийн зорилгоор ашиглах, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон олон улсын эрх зүйн зохицуулалт, гадаад орны туршлагыг судлах, гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах, цөмийн энергийн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Албан тушаал Нэр Үндсэн чиг үүрэг Утас

1

Хэлтсийн дарга Б.Туяацэцэг Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн  үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 9226-3158

2

Мэргэжилтэн А.Нарангаравуу  Олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан  9226-3162