Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Бидний тухай

Тамгын газар

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Захиргаа, хүний нөөц, санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгж нь төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн манлайллыг хангах, хууль, эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх болон дотоод аудит хийх үндсэн үүрэг хүлээж, ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, материаллаг баазыг бэхжүүлэх,  цөмийн энерги болон цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Тус нэгжийн үйл ажиллагаа нь мэргэшсэн хүний нөөцөөр цөмийн энергийн салбарын тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагааг хангахад чиглэх бөгөөд салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургаж хөгжүүлэх, комиссийн архив бичиг хэргийг хөтлөх, хадгалах, хамгаалах асуудлыг хариуцна. байна.

 

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаал Нэр Үндсэн чиг үүрэг Утас

1

Тамгын газрын дарга Б.Баатарцогт Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 9226-3143

2

Ахлах мэргэжилтэн С.Пүрэвсүрэн Хууль, эрхзүйн асуудал хариуцсан 9226-3152

3

Ахлах мэргэжилтэн Н.Отгонжаргал Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэ дотоод хяналтын асуудал хариуцсан  9226-3152

4

Ахлан нягтлан бодогч  Б.Долзодмаа Байгууллагын санхүү, нягтлан, бодох бүртгэл, санхүү, нийгмийн даатгал, татварын тайлан хариуцсан 9226-3151

5

Мэргэжилтэн Х.Чимэдцэен Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан 9226-3163

6

Мэргэжилтэн

Г.Бүжинлхам

Архив, бичиг хэргийн асуудал хариуцсан

9226-3141

7

Ажилтан П.Номин-Эрдэнэ Дотоод ажил, мэдээлэл, сургалтын асуудал хариуцсан 9226-3145

8

Нярав Б.Уянга Бараа, материал, эд хөрөнгийн асуудал хариуцсан 9226-3151

9

Жолооч Ж.Ундрах Байгууллагын дотоод тээврийн үйлчилгээ хариуцсан 9226-3161

10

Жолооч Г.Алтансүх Байгууллагын дотоод тээврийн үйлчилгээ хариуцсан 9226-3161