Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Цацрагийн хамгаалалтын багаж, тоног төхөөрөмж]–ийг нийлүүлэх тендер ирүүлэхийг урьж байна. (2020-05-21 04:00:00)

Асуулт хариулт

Арева компани нь Монгол улсын холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эсэхэд манай байгууллага байнга хяналт тавьж ажилладаг. Цөмийн энергийн хуулинд аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг зогсоох, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах заалтууд тодорхой байдаг. Хуульд заасан зөрчлүүд илэрсэн тохиолдолд бид аливаа байгууллагад хариуцлага тооцох, улмаар үйл ажиллагааг нь зогсоох үндэслэлтэй болно.