Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Тусгай зөвшөөрөл

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалт

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалтыг эндээс татаж авна уу