Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн стратегийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн стратегийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа

Монгол Улс гадаад бодлогодоо үндэсний ашиг сонирхлыг дээдлэх, дэлхийн бүх улстай найрсаг хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх болон энх тайван, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх талаар олон улсын хамтын нийгэмлэгийн зүгээс гаргаж байгаа хүчин чармайлтад өөрийн боломжийн хэрээр идэвхтэй хувь нэмэр оруулах зорилт тавьдаг билээ.
 
Өнөөдөр Цөмийн энергийн газрын дарга Н.Тэгшбаяр, Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн Стратегийн судалгааны хүрээлэн (ҮАБЗССХ)-ийн захирал Д.Ганбат  нар хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Энэхүү санамж бичгийн зорилго нь  Монгол Улсын Их Хурлаар батлагдсан "Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал", "Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал"-ыг чиглэл болгон олон улсын харилцаа, цөмийн энергийн салбарын хүрээнд мэдээлэл солилцох, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт, семинар, судалгаа, шинжилгээний ажлыг зохион байгуулах, бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах зэргээр хамтран ажиллахад оршино.
 
ҮАБЗССХ нь манай байгууллагатай хамтран Олон улсын гэрээ конвенцид нэгдэн орох ажлын хүрээнд "Цөмийн болон цацрагын аюулгүй байдал, хамгаалалтын чиглэлээр олон улсын гэрээнд нэгдэн орохтой холбогдсон судалгаа" сэдэвт төсөл хэрэгжүүлж байгаа юм. Уг төслийн зорилго нь Цөмийн энергийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй орнуудын бодлого , эерэг болон сөрөг тал, бэрхшээл, эрсдэлийг судалсны үндсэн дээр эдгээр баримт бичигт нэгдэх явдал нь Монгол Улсад ямар боломж, эрсдэл учруулахыг үндэсний аюулгүй байдлын зүгээс судалж, дүгнэлт гаргахад орших юм.
 
Дашрамд дурдахад энэ сарын 24-25 өдрүүдэд ОУАЭА-ийн Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран цөмийн энергийн салбартай холбогдолтой олон улсын эрх зүйн баримт бичиг, нэгдэн орсон улсын хүлээх үүрэг зэрэг сэдвээр семинар зохион байгуулах юм байна.
 
Гадаад харилцаа олон нийттэй харилцах хэлтэс