2020-2021 хичээлийн жилд ОХУ-ын Засгийн Газрын ирүүлсэн тэтгэлэгт хуваарийн дагуу оросын их дээд сургуулиудад үнэ, төлбөргүй суралцахаар сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн вэб хаягаас авна уу.  (2020-03-09 08:46:00)

Сургалт

"Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах нь" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Цөмийн энергийн газраас Увс, Дорноговь аймгуудад "Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг  хангах нь" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтын зорилго нь цацрагтай ажиллагч нарт аюулгүй  ажиллах арга зүйд сургах, цацрагийн хамгаалалтын талаар мэдлэг олгох юм. Баян Өлгий, Говь Алтай, Увс, Завхан, Хөвсгөл, Дорноговь,  Сүхбаатар зэрэг аймгуудын 55 эмч, мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдлаа.
 
Сүүлийн жилүүдэд цацрагтай ажиллагчдын тоо дахин өссөн байна. 2010 оны байдлаар 893 цацрагтай ажиллагч бүртгэгдсэн бол 2013 онд 169 байгууллагын 1262 цацрагтай ажиллагч ажиллаж байна. Үүний 51 хувь  нь эмнэлэгийн салбарт ажиллаж байгаа юм байна. Тиймээс Цөмийн энергийн газраас жил бүрийн сургалтынхаа тоог ихэсгэх илүү их цацрагтай ажиллагч нарыг сургалтанд хамруулах зорилго тавин ажиллаж байна.
 
Гадаад харилцаа олон нийттэй харилцах хэлтэс