Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Орон нутгийн эмнэлэгүүдэд цацрагийн хамгаалалтын хяналт хийлээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн "Эрүүл чийрэг монгол хүн" хөтөлбөрийн хүрээнд аймгуудын оношилгооны төвүүдэд компьютерт томографийн аппарат нийлүүлж байгаатай холбогдуулан цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах зорилгоор Цөмийн энергийн газраас 2014 оны I улиралд дараахь ажлуудыг хоёр үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэлээ.
 
Эхний шатанд улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан хяналт шалгалтын ажлын удирдамжийн дагуу Увс, Баян Өлгий, Говь Алтай, Дорноговь, Хөвсгөл, Завхан, Сүхбаатар аймгуудын нэгдсэн эмнэлгүүдэд хяналт шалгалт хийж, шинээр засварлаж буй компьютерт томографийн кабинетуудын засварын ажлын явц, тэдгээрт хийгдэж буй цацрагийн хамгаалалтын талаар хариуцагч байгууллагуудын удирдлага, ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
 
Хоёрдугаар шатанд  Увс, Баян Өлгий, Говь Алтай, Дорноговь, Хөвсгөл, Завхан, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудын нэгдсэн эмнэлгүүдэд компьютерт томографийн болон шүдний дэлгэмэл рентген зургийн аппаратын нийлүүлэлт, суурилуулалт, ашиглалтын байдалд чанарын хяналт хийж, компьютерт томографийн кабинетуудын засварын ажлын гүйцэтгэл, ажлын байрны цацрагийн хамгаалалтыг шалган Цөмийн энергийн тухай хуулийн дагуу цацрагийн үүсгэгчтэй тоног төхөөрөмжийг ашиглах эрхийн зөвшөөрөл олгох ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
 
Б.Жавхлан