Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын шинжилгээ, тохируулгын лаборатори итгэмжлэгдлээ.

Цөмийн энергийн газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газрын Цацрагийн хяналтын шинжилгээ, тохируулгын лаборатори нь Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/367 тоот тушаалаар сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2007стандартыг хангаж итгэмжлэгдлээ. Итгэмжлэлийн хүрээний хэмжилт, шинжилгээнүүд:
 
Цацраг идэвх тодорхойлох /хүнсний бүтээгдэхүүн, хүрээлэн буй орчин, барилгын материал, эрдсийн түүхий эд/
 
Цацрагтай ажиллагчийн хувийн тунг үнэлэх /цацрагтай ажиллагчийн авч буй цацрагийн тунгийн чадал/
 
Цацрагийн хувийн тунгийн чадал, цацрагийн бохирдол /гадаад орчин, ажлын байр/
Альфа, бета нийлбэр идэвх тодорхойлох /ус, хөрс, үнс, аэрозол/
Эмнэлгийн тоног, төхөөрөмжийн хяналтын хэмжилт /рентген төхөөрөмжийн чанарын хяналт/
Радон тодорхойлох /орон байрны дотоод агаар, ундны ус/ тус тус хамаарна.