Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

“Радиобиологи, цацрагийн хамгаалалт” сэдвээр олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулна

“Радиобиологи, цацрагийн хамгаалалт” сэдвээр олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулна

2013 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд Монгол Улсын их сургууль, Боловсрол шинжлэх ухааны их сургууль, Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Цөмийн энергийн газар хамтран “Радиобиологи, цацрагийн хамгаалалт” сэдвээр олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулна.
 
Хурлын эрхэм зорилго (Mission)
 
Радиобиологи, цацрагийн хамгаалалтын шинжлэх ухаан, технологийн өнөөгийн зангилаа асуудал, манай оронд ашиглаж байгаа цөмийн болон цацрагийн техник, технологийг олон улсын стандартад нийцүүлэх, цацрагийн оношилгоо, эмчилгээний шинжлэх ухааны үндсийг эмч мэргэжилтэн, өргөн олонд хүргэх,   боловсон хүчин бэлтгэх зэрэг онол, практикийн гогцоо асуудлыг хэлэлцэж, санал солилцох,  зөвлөмж, санал боловсруулахад чиглэнэ.
 
Хурлын төсөөлөл (Vision)
 
Радиобиологи нь дэлхийн шинжлэх ухааны эн тэргүүн шугамд гарч сансар судлал, боловсрол шинжлэх ухаан, технологи, оношилгоо, эмчилгээ хийгээд үйлдвэрлэлийн олон тулгуур асуудал радиобиологийн шинжилгээний ололт, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын үр дүнгээс шууд хамаарах болсныг энэ хурлаас тоймлон тодруулж,  эрдэмтэн, мэргэжилтэн төдийгүй удирдах албан тушаалтан, үйлдвэрлэл практикийн ажилтан нарт хүргэж цаашид үйл ажиллагаанд шаардлагатай шинжлэх ухааны ололт амжилт, соёлыг  нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
 
Бидний зорилго, төсөөлөлд санал нийлж буй эрдэмтэн судлаач, эмч, үйлдвэрлэл, практикийн  мэргэжилтэн нарыг энэхүү хуралд оролцохыг урьж байна.