Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Аюулгүй байдлын дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох талаар бүсийн хуралдааныг зохион байгууллаа

Аюулгүй байдлын дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох талаар бүсийн хуралдааныг зохион байгууллаа

7-р сарын 22-26-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Олон улсын атомын энергийн агентлаг /ОУАЭА/ болон Цөмийн энергийн газар хамтран цөмийн аюулгүй байдлын дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох талаар бүсийн хуралдааныг зохион байгууллаа. Дэлхийн олон орон цацрагийн аюулгүй байдлын талаарх ОУАЭА-ийн зөвлөмжид тулгуурлан дотоодын хэм хэмжээ, дүрэм журмаа боловсруулдаг тул энэхүү хуралдаан нь гишүүн орнуудын хувьд чухал ач холбогдолтой бөгөөд хуралдаанд Монгол, Бразил, Бангладеш, Вьетнам, Индонез, Иран, Малайз, Хятад, Тайланд, Түрк, Пакистан гэсэн орны 15 шинжээч, мэргэжилтэн оролцож, цөмийн аюулгүй байдлыг хангах, холбогдон гарсан дүрэм, журам, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах талаар хэлэлцэж байна.
 
ОУАЭА нь цөмийн технологийг нийгмийн тусын тулд зүй зохистой ашиглах, түүнийг дэмжих, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах, баталгааг хэрэгжүүлэх чиглэлд ажилладаг олон улсын байгууллага бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ОУАЭА-т 159 гишүүн оронтой ажиллаж байна. Монгол улс агентлагийн гишүүн орноор элсэн орсны 40 жилийн ой энэ жил тохиож байна.