Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Улсын их хурлын аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүд цөмийн энергийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Улсын их хурлын аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүд цөмийн энергийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Улсын Их Хурлын Аюулгүй Байдал Гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга УИХ-ын гишүүн Ц.Цолмон болон УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаяр нар 2013 оны 4 дүгээр сар 1 өдөр Цөмийн энергийн газрын үйл ажиллагаа болон цөмийн энергийн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн явц байдалтай танилцаж санал бодлоо солилцлоо.
 
Цөмийн энергийн салбарын үйл ажиллагааны тухай танилцуулга болон Цөмийн энергийн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн явцын талаар Цөмийн энергийн газрын дэд дарга доктор профессор Ц.Дамдинсүрэн Цөмийн болон Цацрагын хяналт шалгалтын талаар цөмийн болон цацрагын хяналт, шинжилгээ хэлтсийн дарга З.Дамдинсүрэн
 
Цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цацраг идэвхит ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны талаар цөмийн технологын газрын дарга доктор Б.Баярбадрах нар гишүүдэд танилцууллаа.
 
Мөн цацрагын хяналтын шинжилгээ, тохируулгын лаборатори болон Улсын онц чухал объект-Изотоп конторын барилга байгууламжтай танилцлаа.