2020-2021 хичээлийн жилд ОХУ-ын Засгийн Газрын ирүүлсэн тэтгэлэгт хуваарийн дагуу оросын их дээд сургуулиудад үнэ, төлбөргүй суралцахаар сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн вэб хаягаас авна уу.  (2020-03-09 08:46:00)

Мэдээ

Улсын их хурлын аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүд цөмийн энергийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Улсын их хурлын аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүд цөмийн энергийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Улсын Их Хурлын Аюулгүй Байдал Гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга УИХ-ын гишүүн Ц.Цолмон болон УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаяр нар 2013 оны 4 дүгээр сар 1 өдөр Цөмийн энергийн газрын үйл ажиллагаа болон цөмийн энергийн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн явц байдалтай танилцаж санал бодлоо солилцлоо.
 
Цөмийн энергийн салбарын үйл ажиллагааны тухай танилцуулга болон Цөмийн энергийн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн явцын талаар Цөмийн энергийн газрын дэд дарга доктор профессор Ц.Дамдинсүрэн Цөмийн болон Цацрагын хяналт шалгалтын талаар цөмийн болон цацрагын хяналт, шинжилгээ хэлтсийн дарга З.Дамдинсүрэн
 
Цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цацраг идэвхит ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны талаар цөмийн технологын газрын дарга доктор Б.Баярбадрах нар гишүүдэд танилцууллаа.
 
Мөн цацрагын хяналтын шинжилгээ, тохируулгын лаборатори болон Улсын онц чухал объект-Изотоп конторын барилга байгууламжтай танилцлаа.