Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.10 дахь заалт, Засгийн Газрын 2006 оны 1 дүгээр тогтоолын дагуу Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Сангийн сайдын 2011 оны хамтарсан тушаалаар батлагдсан ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтын дагуу 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа гаргаж, аудитороор баталгаажуулан Цөмийн энергийн газар болон ОҮИТБС-ын ажлын албанд 2012 оны 02 дугаар сард багтаан ирүүлнэ үү!
 
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд маягт 1, цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд маягт 2-оор тайлангаа гаргахыг анхаарна уу.
 
Тайлангийн маягтыг www.eitimongolia.mn цахим хуудаснаас татан авна уу