2020-2021 хичээлийн жилд ОХУ-ын Засгийн Газрын ирүүлсэн тэтгэлэгт хуваарийн дагуу оросын их дээд сургуулиудад үнэ, төлбөргүй суралцахаар сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн вэб хаягаас авна уу.  (2020-03-09 08:46:00)

Мэдээ

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.10 дахь заалт, Засгийн Газрын 2006 оны 1 дүгээр тогтоолын дагуу Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Сангийн сайдын 2011 оны хамтарсан тушаалаар батлагдсан ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтын дагуу 2011 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа гаргаж, аудитороор баталгаажуулан Цөмийн энергийн газар болон ОҮИТБС-ын ажлын албанд 2012 оны 02 дугаар сард багтаан ирүүлнэ үү!
 
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд маягт 1, цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд маягт 2-оор тайлангаа гаргахыг анхаарна уу.
 
Тайлангийн маягтыг www.eitimongolia.mn цахим хуудаснаас татан авна уу