Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цацрагийн бохирдлыг арилгалаа

Цацрагийн бохирдлыг арилгалаа

Цөмийн энергийн газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын Гаалийн газартай хамтран гаалийн хяналтын бүсүүдэд Япон улсаас импортлож байгаа автомашин, автомашины сэлбэг хэрэгсэлд цацрагийн хяналт, хэмжилтүүдийг хийхэд бага хэмжээний цацрагийн бохирдол илэрсэн 8 автомашины цацрагийн бохирдлыг арилгах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг ОБЕГ-ын Аврах тусгай ангийн бие бүрэлдэхүүнтэй хамтран 2011 оны 9 дүгээр сарын 23-26-ны хооронд зохион байгууллаа. Автомашинуудын цацрагийн бохирдол арилсан тул эздэд нь буцаан олгов.