Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Видео мэдээ

Цөмийн эрчим хүч: Нүүрс хүчлийн хийгүй ирээдүйд хүрэх зам.