Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Тамгын газарт дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2019-11-01 07:59:00)

Цөмийн технологи сэтгүүл 2016

Цөмийн технологи сэтгүүл 2016