Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цацрагаар оношлох, эмчлэх төхөөрөмжийн иж бүрэн чанарын баталгаа/хяналтын гарын авлага боловсрууллаа

Цацрагаар оношлох, эмчлэх төхөөрөмжийн иж бүрэн чанарын баталгаа/хяналтын  гарын авлага боловсрууллаа

Европын холбооны “Цөмийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр /INSC/ ”-ийн хүрээнд Монгол улсад  MN3.01/12 “Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал, цөмийн баталгааны эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх” төслийг амжилттай хэрэгжүүлээд байгааг та бүхэнд мэдээлж байсан.

Энэхүү төслийн хүрээнд  “ЦАЦРАГААР ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРЭН ЧАНАРЫН БАТАЛГАА/ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН  ГАРЫН АВЛАГА”-ыг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Европын холбооны мэргэжилтэн Кристоф Хорваттай хамтран боловсруулаад байна.

Энэхүү зөвлөмж нь цацраг идэвхт эм тариа үйлдвэрлэх Циклотрон, хавдрын оношилгоо хийх PET/CT төхөөрөмж болон хавдрын эмчилгээ хийх  шугаман хурдасгуур (LINAC) зэрэг оношилгоо, эмчилгээний төхөөрөмжид чанарын баталгаа, чанарын хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зориулсан иж бүрэн гарын авлага юм.  

Монгол Улсад Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулагдаж, хавдрыг эрт үед нь оношлох өндөр хүчин чадал бүхий орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж PET-CT, Циклотрон зэрэг төхөөрөмжүүд суурилагдаж, Хавдар судлалын Үндэсний төвд  хавдрын туяа эмчилгээний  зориулалт бүхий шугаман хурдасгуур аппарат ашиглалтад ороод байгаа билээ.

Цацрагийн оношилгоо, эмчилгээг үр дүнтэй, аюулгүй гүйцэтгэхийн тулд иж бүрэн чанарын менежментийн системийг бий болгож, багаж төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах, чанартай оношилгоо эмчилгээ хийх, өвчтөний авах тунг хянахад энэхүү гарын авлага чухал ач холбогдолтой юм.

Энэхүү гарын авлага нь заавал дагаж мөрдөх баримт бичиг биш бөгөөд, дээрх эмнэлгүүд болон холбогдох төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа сонголтоор ашиглах боломжтой.