Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

“Цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулах нь” сургалт зохион байгуулагдлаа

“Цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулах нь” сургалт зохион байгуулагдлаа

Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба нь АНУ-ын Эрчим хүчний яамны Сандиагийн үндэсний лабораторийн сургагч багш нартай хамтран Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах, биет хамгаалалтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд “Цацраг идэвхт үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулах нь” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 05 дүгээр сарын 14-17-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион  байгууллаа.

Сургалтаар 10 төрийн байгууллагын 32 оролцогчид cургагч багш нарын зөвлөгөөний дагуу Олон улсын зөвлөмжийг ашиглан, цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын төлөвлөгөөний төслийг Монгол улсын хууль эрх зүйн тогтолцоонд нийцүүлэн хамтран боловсрууллаа.

Олон улсын хэмжээнд цөмийн  терроризимын аюул занал бодитоор оршсоор байгаа энэ үед болзошгүй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд аливаа улсын төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, нягт хамтын ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд тус сургалт нь төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг, сайжруулсан парактик ач холбогдолтой сургалт боллоо.

Тус сургалтаар боловсруулсан төлөвлөгөөг цаашид цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд ашиглан өөрсдийн байгууламжид тохирсон “Цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын төлөвлөгөө”-г боловсруулан хуулийн зохицуулагч болон хяналтын, хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, батлуулах бөгөөд цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө нь цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалтын соёлыг тодорхой түвшинд ахиулахад чухал холбогдолтой юм.

Мөн Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба АНУ-ын Эрчим хүчний яамны Сандиагийн үндэсний лабораторитой хамтран ирэх 10 сард дахин сургалтын 2 дугаар хэсгийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.