Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Гадаад мэдээ

ОУАЭА-ийн дэргэдэх АРТЕМИС-аас олон улсын семинар зохион байгууллаа

ОУАЭА-ийн дэргэдэх АРТЕМИС-аас олон улсын семинар зохион байгууллаа

Аливаа улс өөрийн хэрэглээнээс үүссэн цацраг идэвхт хаягдалд менежмент хийж, ашиглагдахгүй болсон байгууламж, талбайн бохирдолтыг арилгах нь үндэсний чухал үүрэг хариуцлага юм.

ОУАЭА-ийн гишүүн орнуудаас 41 мэргэжилтэн Австри Улсын Вена хотноо чуулж, ОУАЭА-ийн АРТЕМИС үйлчилгээний талаар 1 долоо хоног хэлэлцлээ.

Энэхүү үйлчилгээ нь Цацраг идэвхт хаягдал ба ашигласан түлшний менежментийн чиглэлээр зөвлөх мэргэжилтний тусламж үзүүлдэг байна.

ОУАЭА-ийн зүгээс АРТЕМИС үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж байна гэж үзэж байна.

Энэхүү үйлчилгээ нь цацраг идэвхт хаягдал болон ашигласан түлшний менежментийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулахад чухал хувь нэмэр оруулна гэдэгт бид итгэлтэй байна.

ОУАЭА-ийн дэргэдэх АРТЕМИС буюу Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, байгууламжийн ашиглалтаас гаргах, цацраг идэвхт хаягдал болон ашигласан түлшний менежментийн нэгдсэн үнэлгээ хийх үйлчилгээ нь олон улсын шинжээчдийн багаас бүрдсэн байх бөгөөд хараат бус зөвлөгөө, мэдээллээр хангадаг байна.

Семинараар олон улсын шинжээч нар цацраг идэвхт хаягдал, ашигласан түлшний менежмент, байгууламжийг ашиглалтаас гаргах, нөхөн сэргээлтийн талаар хэлэлцлээ.

Менежмент хийхэд аюулгүй ажиллагааг хангаж, төлөвлөгөө, төсөл зэргийг боловсруулж, түүнд нийцэх технологитой байх шаардлагатай байдаг.

АРТЕМИС үйлчилгээ үзүүлэх шинжээчдийн багийг тухайн орны хэрэгцээ, шаардлага онцлогт нийцүүлж сонгох боломжтой байдаг.

Европын холбооны улсууд нь Европын холбооноос гаргасан шаардлагуудыг биелүүлэхийн тулд АРТЕМИС-ийн үйлчилгээг ашиглаж, цацраг идэвхт хаягдлын болон ашигласан түлшний менежментийг олон улсын түвшинд хүргэж байна.

https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/iaea-workshop-highlights-artemis-peer-review-service